www.mane-reality.cz

www.mane-reality.cz - Pozemky Pasečná (21.06.2024 - 04:16)

Reality České Budějovice a jižní Čechy

Developerské projekty > Pozemky Pasečná

Pozemky na Šumavě, Pasečná

O projektu

 

Jedná se o 3 stavební pozemky na Šumavě, přičemž sítě technického vybavení( ČOV, vodovod, vedení NN) jsou vyvedeny na hranu předmětných parcel.

Na tyto stavební pozemky je vydáno též pravomocné územní rozhodnutí pro 3  zděné domy po 6 – ti bytových jednotkách, o půdorysu 9 x 24,5 m. Zastavěná plocha je 195 m2 . Stavba je umístěna na území Evropsky významné lokality Šumava.

 

 

Jedná se o 3 stavební pozemky na Šumavě, přičemž sítě technického vybavení( ČOV, vodovod, vedení NN) jsou vyvedeny na hranu předmětných parcel.

Na tyto stavební pozemky je vydáno též pravomocné územní rozhodnutí pro 3  zděné domy po 6 – ti bytových jednotkách, o půdorysu 9 x 24,5 m. Zastavěná plocha je 195 m2 . Stavba je umístěna na území Evropsky významné lokality Šumava.

Bytové domy jsou jednopodlažní nepodsklepené s obytným podkrovím. Výška hřebene  střechy je 8,59 m od +-0,00. Střecha objektu je polovalbová se sklonem 45°, krytá krytinou BRAMAC červené barvy bez lesku. Součástí stavby jsou zpevněné plochy okolo objektu, přístupové chodníky a parkovací stání na vlastním pozemku pro 6 osobních automobilů pro každý bytový dům.