www.mane-reality.cz

www.mane-reality.cz - Financování (03.07.2022 - 11:26)

Reality České Budějovice a jižní Čechy

Financování

Zajištění hypotéky

Podle potřeby Vám zajistíme financování Vaší nemovitosti: Vyřídíme projednání úvěru včetně bezplatného zajištění dokumentů (výpisy z evidence nemovitostí, snímky z katastrální mapy, znalecké posudky, projektová dokumentace, smlouva o budoucí kupní smlouvě, stavební povolení...)